Một số kỹ thuật vật lý trị liệu cho bệnh nhân hen

Cử nhân Ngô Phạm Hoàng Minh

Bệnh viện Điều dưỡng- Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp

 

I.          Mục tiêu Vật lý trị liệu

Giúp bệnh nhân tập những bài tập hô hấp tự chủ trong sự hô hấp để tránh cơn hen ban đầu

Gia tăng hoạt động cơ hoành để tránh sự thiếu hụt hô hấp và tạo sự thư dãn cho bệnh nhân

Phân chia hô hấp bụng,sườn,sườn trên,sườn dưới để chống lại sự mất đồng vận ngực-bụng (hô hấp bị hỗn loạn trong cơn hen )

Phân chia sự đồng vận giữa hít vào, và sự tham gia của đai vai và các cơ hô hấp phụ và phát triển khả năng thở ra của bệnh nhân

Đạt sự thư dãn tốt nhất

II.         Các bài tập

1.   Thở mím môi ( Purse lip breathing = PLB)

Mô tả: Thở mím môi được thực hiện bằng cách hít vào bằng mũi chậm trong vài giây với miệng đóng , rồi thở ra chậm trong 4-6 giây xuyên qua môi mím như đang huýt sáo

Mục đích: giúp cho bệnh nhân dễ thở,tạo sự thoải mái và trấn tĩnh cho bệnh nhân.

 

 
 
 

 

 

2.   Thở cơ hoành (Diaphragmatic breathing )

Mô tả: Bệnh nhân được hướng dẫn thở ở các tư thế: nằm ngửa, nghiêng, ngồi, đứng, đi … Bệnh nhân thở ra hơi dài, sau đó hít vào sâu đẩy bụng tròn lên.

Mục đích: tạo sự thoải mái cho bệnh nhân, thư dãn cơ bụng và tăng dung tích sống.

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

3.         Thông khí theo tỉ lệ phân số (VRI hay VRE)

Mô tả: Bài tập thông khí thở ra và hít vào theo tỉ lệ phân số là nối tiếp của những giai đoạn thông khí chủ động với thời gian nín thở. Ví dụ như thở ra 2 giây, nín thở 2 giây, thở ra 2 giây, hít vào 3 giây.

Loại bài tập này cho phép thay đổi thông khí trong VRE (volume resisuder expiratoire : dung tích khí dự trữ thở ra)  hay trong VRI (volume residure inspiratoire: dung tích khí dự trữ hít vào)

Cho bệnh nhân thở ra hơi dài, sau đó hít vào sâu, thở ra 2 giây rồi nín thở 2 giây , hít vào 3 giây (các bài tập thở theo biểu đồ bên dưới )

Mục đích: Kiểm soát mẫu thở dùng cho bệnh nhân hen phế quản

 

 

 

4.         Một số tư thể thư dãn cho bệnh nhân khó thở

Mục đích:

-                 Để các cơ hô hấp phụ bớt hoạt động

-                 Giảm năng lượng hoạt động thở

-                 Giảm sự lo lắng gây ra bởi cơn khó thở

-                 Tạo cảm giác thoải mái nhẹ nhàng

 

 

Một số tư thế thư dãn:

 

 
 
 

 

 

5.         Tài liệu tham khảo

-                 Giáo trình Vật lý trị liệu hô hấp – ĐH Y dược TPHCM

-                 Physical Medicine and Rehabilitation : Rehabilitation of the patient with respiratory dysfun

Các tin khác